KoleNedelkovski.edu.mk

Опис на образовните профили со наставна програма за секој од нив

Келнер - Готвач

gotvac gotvac2
Учениците од образовните профили келнер и готвач можност за вработување ќе најдат во сите угостителски објекти (ресторани, мензи, кафулиња, хотели и др.).