KoleNedelkovski.edu.mk

Први Регионални натпревари на електромашинските и сообраќајните училишни центри 2014г.

drzavni-natprevari-naslovna

Домаќин на 31-те Државни натпревари на електротехничките, машинските и сообракајните училишта на Р. Македонија беше СОУ „Коле Нехтенин“ од Штип. Натпреварите се одржаа на 11.05.2012 година а учество земаа 21 училиште од републиката. Учениците се натпреваруваа во три струки: Електротехничка (Елекротехничар енергетичар, Електротехничар за електроника и телекомуникации, Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Електроинсаталтер монтер и Електромеханичар), Машинска (Машински техничар, Машинско енергетски техничар, Автотехничар мехатроничар, Бравар, Машинбравар, Металостругар и Заварувач) и Сообраќајна струка (Техничар за транспорт и шпедиција). Многу медали и дипломи за нашите преставници. Им честитаме на успехот !!!

 drzavni-natprevari 1

drzavni-natprevari 2

drzavni-natprevari 3

drzavni-natprevari 4

drzavni-natprevari 5

drzavni-natprevari 6

drzavni-natprevari 7

drzavni-natprevari 8

drzavni-natprevari 9

drzavni-natprevari 10

drzavni-natprevari 11

drzavni-natprevari 12

drzavni-natprevari 13

drzavni-natprevari 14

drzavni-natprevari 15

drzavni-natprevari 16

drzavni-natprevari 17

drzavni-natprevari 18

drzavni-natprevari 19

drzavni-natprevari 20

drzavni-natprevari 21

drzavni-natprevari 22

drzavni-natprevari 23

drzavni-natprevari 24

drzavni-natprevari 25

drzavni-natprevari 26

Вие сте на: Home Државни натпревари на електромашински и сообраќајни училишни центри