KoleNedelkovski.edu.mk

  • ССОУ „Коле Неделковски“ – Добитник на грант од МОН за Проект на МИМО

  • Доделени таблетите на учениците од семејства кои се во тешка социјална состојба.

  • Средба со учениците кои добија стипендија од Општина Велес

  • Учество на работилницата на тема: Искуствата и предизвиците со онлајн наставата по Физичко и здравствено образование и Спорт и спортски активности

  • Посета на Министерката за образование и наука г-ѓа Мила Царовска и Директорот на Делегацијата на германско стопанство на Р.С. Македонија г-дин Патрик Мартенс

  • ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДУВА СТРУЧЕН И КВАЛИТЕТЕН КАДАР

  • Начин на однесување на учениците во услови на пандемија

  • Документи за работата на училиштето

  • ЕВРОПСКИ ДЕН НА СПОРТОТ ВО УЧИЛИШТАТА

Општински натпревар по математика за учениците од средните училишта

На ден 20.02.2021 год. се одржа општинскиот натпревар по математика за учениците од средните училишта.
Поради моменталната состојба во нашата држава, натпреварот се одржа online.
Од нашето училиште од прва година се натпреваруваа учениците: Ефтим Калешков, Стефани Амбаркова, Антонио Ристовски
Од втора година се натпреваруваа учениците:
Дени Николовски, Трајче Василевски и Христијан Андовски и Велко Петров.
Од трета година се натпреваруваа учениците:
Бојан Димовски, Јована Наумовска, Ѓорѓи Камчев.
Од четврта година се натпреваруваа учениците :
Ѓоре Јаневски и Теодор Ангелески.
Според резултатите објавени од Сојузот на математичари на Македонија, нашите ученици покажаа одлични резултати.
Честитки до учениците за постигнатите резултати на натпреварот, исто така им посакуваме уште подобри резултати на регионалниот натпревар по математика.

Остварена работна средба со партнерите во Дуалното стручно образование

Во просториите на училиштето беше остварена работна средба со преставници од училиштето и неговите партнери во Дуалното стручно образование. На средбата заедно со претставниците од Делегацијата на Германската стопанска комора, компаниите Маркарт и Брако се дискутираше за престојните активности:
Аплицирање во проекти финансирани од Регионалниот фонд за предизвици. На средните стручни училишта и компаниите им стануваат достапни финансиски средства за опремување на работилници неопходни за реализирање на практичната настава и обука на стручниот наставен кадар. Целта на овие проекти е интензивирање на соработката помеѓу училиштата и компаниите.
Формирање на конзорциум училиште-компании и заедничко аплицирање во проекти.
Заедно со компаниите со кои училиштето до сега има успешна соработка но и со можност за вклучување на други компании ќе се формира конзорциум преку кои ќе искажат интерес и ќе аплицираат за грантови.
Маркетинг активности за промовирање на образовниот профил Техничар за производно машинство. Имено во учебната 2021/22 година по трет пат ќе се запишат ученици во овој профил кои ќе имаат можност да се образуваат по германски модел а практичната настава да ја реализираат во компаниите Маркарт и Брако, но постојат можности за проширување на листата на компании партнери во овој проект.

Работилница на тема: Планинарењето го подобрува физичкото и менталното здравје

Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ во партнерство со ОСТУ „Наце Буѓони“ - Куманово денес реализираше работилница на платформата „Microsoft Teams“, на тема: „Планинарењето го подобрува физичкото и менталното здравје“.
На оваа активност земаа учество вкупно 32 ученици од двете партнер училишта со мешан етнички состав, членови на тимовите за училишна интеграција, родители, педагошко – психолошката служба.
На работилницата беше присутна и в.д. директорката Цветанка Ѓакова Панова.
Предавачот Златко Здравковски – професор по спорт и спортски активности ги запозната присутните што е планинарење и зошто да планинариме, исхрана во планина како и десет практични совети за планинарење.
Се надеваме дека после оваа работилница нашите ученици повеќе време ќе поминуваат во планина и во природа.

Натпревари во пинг-понг и шах

По повод Патрониот празник на ОУД „Лазар Лазаревски“ беа одржани натпревари во пинг-понг и шах. Од училиштето учество земаа пет ученика со следните резултати: Антониј Андовски - 3-то место во пинг понг Амар Балтиќ - 4-то место во пинг понг Александар Димитриев - 3-то место во шах Никола Тасевски - 4-то место во шах Никола Мирчевски - 5-то место во шах Ментор Златко Здравковски

Подкатегории

Вие сте на: Home Настани