KoleNedelkovski.edu.mk

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

 • Противпожарен квиз натпревар

  На ден 08.11. 2018 година во салата Бели Мугри во Велес под покровителство на Градоначалникот на Општина Велес и проивпожарниот сојуз на Општината Велес се одржа 36-тиот Општински противпожарен квиз натпревар.

 • Посетата на Ветро паркот „Богданци"

  Согласно со Годишната програма за работа на Електротехничкиот актив при училиштето, Програмата за работа по наставните предмети Енергетски постројки и уреди и Практична настава, за образовниот профил Електротехничар енергетичар, денес (четврток 08.11.2018 г.),

 • Учество на тренинг обука “Зајакнување на капацитетите на наставниците задолжени за училишните заедници“

  Фонадацијата Конрад Аденауер и Здружението ЛЕАД во со одобрување на МОН и БРО, во периодот од 15-16.10.2018 год., во хотелот “Фени“ во Кавадарци организираше семинар на тема “Зајакнување на капацитетите на наставниците задолжени за училишните заедници“, а воедно и на работа на зајакнување на ученичкото учество во процесите на донесување на одлуки во средните училишта.

 • Популаризација на служење на воениот рок

  Денеска, претставници на Министерството за одбрана и офицери на Армијата на Република Македонија, пред учениците од завршните години извршија презентација на работата на Армијата на Република Македонија и популаризација на служењето на воениот рок.

 • Чествување на Патронот во с. Војница

 • Првиот наставен час за учениците од прва година и запознавање со новите класни раководители

 • Првиот училишен ден во ССОУ „Коле Неделковски“

 • Прошетка низ Новогард

 • 8-ма ученичка размена со збратименото училиште „Станислава Стажица“ од Новогард, Р. Полска.

  Во петокот, замина осмата група на нашите најдобри ученици за Новогард, Република Полска. Им посакуваме среќен пат и убав помин.

 • Свечено отварање на „Маркарт Тренинг Центар“

 • Донација од фирмата „Маркарт“ за ССОУ „Коле Неделковски“

Посетата на Ветро паркот „Богданци"

Согласно со Годишната програма за работа на Електротехничкиот актив при училиштето, Програмата за работа по наставните предмети Енергетски постројки и уреди и Практична настава, за образовниот профил Електротехничар енергетичар, денес (четврток 08.11.2018 г.), беше организирана посета на Ветро паркот „Богданци", во сопственост на Електрани на Македонија. Во активноста учествуваа ученици од II - 8 , III - 7 и IV – 6 клас, од образовниот профил Електротехничар Енергетичар. Посетата е реализирана под менторство на: Директорот Боро Ристовски и Наставниците по електростручни предмети: Снежана Софијанова, Ѓоко Ѓоргиев и Даниел Здравевски . Голема благодарност до Електро инженерите на Електрани на Македонија: Г-дин Гоце и од SIMENS, Г-дин Петре, кои вложија голема енергија во исцрпната презентација на работата на ветро паркот. При тоа се запознавме со : • Начинот на изведба на целиот комплекс од 16 ветерници, техничките карактеристики, ограничувања, постапки и цени на чинење • Начинот на изведба и сите технички содржини на секоја ветерница пооделно. • Начинот на работа во дневниот дијаграм на Енергетскиот систем на Р. Македонија • Начинот на одржување на секоја ветерница, практични искуства, следење и одржување, протоколи и правила на опремата на производителот SIMENS, протоколи на лична заштита. • Начинот на функционирање на SKADA системот за следење на работата на ветро паркот • Ружата на ветрови и базата на податоци за 4 години од работата на ветро паркот. • Разводната постројка како целосен систем, со сите можности на транспорт на напон 690 V / 20 KV, 20 KV / 110 КV и функција во електроенергетскиот пренос. • Работа на Аку батеријата и функцијата на авотматиката на системот за контрола и развод на електричната енергија. • Системот на лична заштита и протокол на заштита во и околу разводната постројка Понесовме одлични искуства и огромно количество благородни информации.
Вие сте на: Home Настани Настани Посетата на Ветро паркот „Богданци"