KoleNedelkovski.edu.mk

 • Фотографии од Гастрономскиот натпревар во Штип

 • Гастрономски и ресторански натпревар

  На ден 10.05.2019 година (Петок) на покана на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев„ – Штип се одржа гастрономски и ресторански натпревар наменет за ученици и студенти од средните угостителски училишта и факултетите за туризам од нашата држава. Учениците од ССОУ Коле Неделковски земаа учество во гастрономскиот дел.

 • На часот по иновации во ООУ „Благој Кирков“ - Велес

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

Посетата на Ветро паркот „Богданци"

Согласно со Годишната програма за работа на Електротехничкиот актив при училиштето, Програмата за работа по наставните предмети Енергетски постројки и уреди и Практична настава, за образовниот профил Електротехничар енергетичар, денес (четврток 08.11.2018 г.), беше организирана посета на Ветро паркот „Богданци", во сопственост на Електрани на Македонија. Во активноста учествуваа ученици од II - 8 , III - 7 и IV – 6 клас, од образовниот профил Електротехничар Енергетичар. Посетата е реализирана под менторство на: Директорот Боро Ристовски и Наставниците по електростручни предмети: Снежана Софијанова, Ѓоко Ѓоргиев и Даниел Здравевски . Голема благодарност до Електро инженерите на Електрани на Македонија: Г-дин Гоце и од SIMENS, Г-дин Петре, кои вложија голема енергија во исцрпната презентација на работата на ветро паркот. При тоа се запознавме со : • Начинот на изведба на целиот комплекс од 16 ветерници, техничките карактеристики, ограничувања, постапки и цени на чинење • Начинот на изведба и сите технички содржини на секоја ветерница пооделно. • Начинот на работа во дневниот дијаграм на Енергетскиот систем на Р. Македонија • Начинот на одржување на секоја ветерница, практични искуства, следење и одржување, протоколи и правила на опремата на производителот SIMENS, протоколи на лична заштита. • Начинот на функционирање на SKADA системот за следење на работата на ветро паркот • Ружата на ветрови и базата на податоци за 4 години од работата на ветро паркот. • Разводната постројка како целосен систем, со сите можности на транспорт на напон 690 V / 20 KV, 20 KV / 110 КV и функција во електроенергетскиот пренос. • Работа на Аку батеријата и функцијата на авотматиката на системот за контрола и развод на електричната енергија. • Системот на лична заштита и протокол на заштита во и околу разводната постројка Понесовме одлични искуства и огромно количество благородни информации.
Вие сте на: Home Настани Настани Посетата на Ветро паркот „Богданци"