KoleNedelkovski.edu.mk

 • Фотографии од Гастрономскиот натпревар во Штип

 • Гастрономски и ресторански натпревар

  На ден 10.05.2019 година (Петок) на покана на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев„ – Штип се одржа гастрономски и ресторански натпревар наменет за ученици и студенти од средните угостителски училишта и факултетите за туризам од нашата држава. Учениците од ССОУ Коле Неделковски земаа учество во гастрономскиот дел.

 • На часот по иновации во ООУ „Благој Кирков“ - Велес

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово: Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола. Учениците од двете партнер училишта заедно со одговорните наставници го посетија Археолошкиот локалитет Стоби - древен град од античкиот период кои се протега на површина од 1600 квадратни метри. Учениците имаа можност да ги погледнат: Северна базилика, Цивилна базилика, Мала бања, Куќа на псалмите, Градска чешма, Голема бања, Перистериина куќа, Крстилницата со мозаикот, Античкиот театар. Во Битола пак беше посетен Музејот на албанската азбука. Во Музејот се изложени 51 фотографии на кои се преставени личности кои придонеле за развојот на албанската азбука низ вековите, фотографии на личности учесници на Битолскиот конгрес и 58 документи во музејската витрина. Целите се постигнаа: развивање позитивен однос кон националните, историските, научните и општокултурните вредности при посетата на знаменитости, другарување и поддршка, солидарност и подобро взаемно запознавање со учениците од партнер училиштето.
Вие сте на: Home Настани Настани Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола