KoleNedelkovski.edu.mk

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

 • ПРВА УЧЕНИЧКА ЗАБАВА

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

Работилница на тема „Игра и Реалност“

Во рамките на програмата за одбележување на денот на училиштето, денес 14.12.2018 г. (Петок) во просториите на Салата за презентација, беше одржана работилница на тема „Игра и Реалност“. Учениците од I – 6 клас: Кристијан Димов и Анѓел Андреев, изработија модел на спирална пумпа и истата ја презентираа пред своите сооученици . Учениците од I – 7 клас: Филип Пајдаков и Решат Дестанов изработија, модел на Perpetuum mobile, познат како модел под името Tркалото на Берканар Ученикот Бојан Димовски од I – 6 клас, го презентираше на моделот за производството на електрична енергија. Во динамиката на активноста, со присутство на ученици од електротехничка струка, беа вклучени со своја поддршка и објаснувања, професорите по електротехника Снежана Софијанова и Даниел Здравевски. Оваа работилница имаше за цел, преку игра и моделирање да се поттикне техничкото размислување и да се поврзуваат знаењата од математиката, физиката и електротехниката кај учениците, во една целост.
Вие сте на: Home Настани Настани Работилница на тема „Игра и Реалност“