KoleNedelkovski.edu.mk

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

 • ПРВА УЧЕНИЧКА ЗАБАВА

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

Обука за Компјутерско 3D моделирање

100 6686 resize


Во деновите 14 и 15 Октомври во просториите на ДСЕМУ Ѓорги Наумов-Битола, а под покровителство на Центарот за стручно образование и обука – Скопје беше организирана обука  за Компјутерско 3D моделирање. На обуката присуствуваа 24 учесници од стручните машински училишта од Р.Македонија, меѓу кои и професорите Горан Бузалковски и Орданче Амбарков, професори по машински стручни предмети во ССОУ Коле Неделковски – Велес.

Со оваа обука професорите се стекнаа со знаења и вештини за формирање на призматични делови, формирање на ротациони делови, генерирање на модел со попречни пресеци, формирање на модел со распоредување на компоненти, линиски и кружно и печатење на изработени модели.  Софтверот кој се користеше за оваа обука е SolidWorks 2004. На вториот ден од обуката како гостин се појави и советникот за машински и сообраќајни училипшта, господинот Ридван Зеќири кој на сите учесници од обуката им врачи потврда за учество во обуката. На крајот, учесниците едногласно заклучија дека ваквите обуки се корисни за надградување на знаењата на професорите и дека не треба да се запре тука, туку да се продолжи и понатаму со организација на обуки, а советникот Ридван Зеќири рече дека Центарот за стручно образование секогаш ќе излезе во пресрет на барањата на професорите и дека ќе ги поддржува сите иницијативи за обуки и семинари од ваков вид.

100 6683 resize

100 6685 resize

100 6687 resize

100 6697 resize

100 6698 resize

100 6699 resize

100 6700 resize

100 6701 resize

100 6702 resize

 

Вие сте на: Home Настани Настани Обука за Компјутерско 3D моделирање