KoleNedelkovski.edu.mk

 • Фотографии од Гастрономскиот натпревар во Штип

 • Гастрономски и ресторански натпревар

  На ден 10.05.2019 година (Петок) на покана на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце Делчев„ – Штип се одржа гастрономски и ресторански натпревар наменет за ученици и студенти од средните угостителски училишта и факултетите за туризам од нашата држава. Учениците од ССОУ Коле Неделковски земаа учество во гастрономскиот дел.

 • На часот по иновации во ООУ „Благој Кирков“ - Велес

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

Посета на фабриката за сокови „Кватро“

Посета на фабриката за сокови „Кватро“, демонстрација на работата на млин за мелење на отпадна ПВЦ пластика и приказ на работа на едукативна ЦНЦ глодалка. Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието денеска училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ во партнерство со ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово успешно реализираше уште една од многубројните активности кои се реалиазираат повеќе години по ред. Активноста се реализира со 14 ученици од прва до четврта година од машинска и сообраќајна струка, со мешан етнички состав. Придонес дадоа одговорните наставници од машинска струка, членови на тимот за училишна интеграција и родители. Посетена беше фабриката за производство на сокови „Кватро“. На учениците, наставниците и родителите им беше претставен целокупниот процес на производство на газирани и негазирани пијалоци. Посетата беше реализирана во новиот дел од фабриката каде целокупниот процес е автоматизиран. Посетата продолжи во училиштето „Наце Буѓони“ каде беше демонстрирана работа на млин за мелење на отпадна ПВЦ пластика. Проектот на кој работи училиштето е отпадокот кој се добива при кроење на ПВЦ прозорци и врати да се рециклира (сомеле, стопи и преработи повторно во ПВЦ профили). На учениците им беше прикажана работа на едукативна ЦНЦ глодалка а истотака беа разменети и искуства од струката. Во рамките на посетата учениците имаа можност да прошетаат во покрај кејот на реката Кумановка како и во центарот на градот.
Вие сте на: Home Настани Настани Посета на фабриката за сокови „Кватро“