KoleNedelkovski.edu.mk

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

 • ПРВА УЧЕНИЧКА ЗАБАВА

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

Учество во работилница на тема: „Превенција од злоупотреба на психоактивни супстанции“ и „Рана детекција на користење на психоактивни супстанции помеѓу училишната младина и интервенции за промена“

rabotilnica-psihotropni-supstanci

 


На 25 и 26. 10. 2011 година во Прилеп, под организација на Министерството за образование и наука на Република Македонија, здружението „ХОПС - Опции за здрав живот“ и Холандскиот институт за ментално здравје и едукација, беа одржани две работилници со следните теми:

1.    Превенција од злоупотреба на психоактивни супстанции.
2.    Рана детекција на користење на психоактивни супстанции помеѓу училишната младина и интервенции за промена.

На оваа работилница покрај претставниците од средните училишта од Прилеп и Крушево, активно учество имаше и училиште ССОУ „Коле Неделковски“ со своите претставници: Марија Сараулева наставник по машински стручни предмети и Катерина Стојадиновиќ наставник по сообраќајни стручни предмети.

Предавањата на овие работилници беа навистина интерсени и поткрепени со примери од секојдневниот живот. Се водеше дискусија за  системските техники и вештини при водење на разговор со ученик, раното препознавање на користење на психоактивни сусптанции, како да се иницира промена кај ученикот и  превенција од злоупотреба на психоактивни супстанци.
 
На крај сите присутни на обуката добија задолжение во своите училишта да изработат ПРОТОКОЛ за постапување при сомневање за злоупотреба и/или поседување на цигари, алкохол и други психоактивни супстанции.

100 2953

100 2954

100 2956

100 2959

100 2965

100 2967

 

Вие сте на: Home Настани Настани Учество во работилница на тема: „Превенција од злоупотреба на психоактивни супстанции“ и „Рана детекција на користење на психоактивни супстанции помеѓу училишната младина и интервенции за промена“