KoleNedelkovski.edu.mk

 • УЧЕСТВО ВО ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING)

 • Посета на средновековниот замок во Велење

 • Прошетка во Велење

 • Активности во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот

  Учениците од угостителската струка кои изведуваат практична настава во хотелот „Кампаниле“ во Барселона, Шпанија, имаа слободен викенд кои го искористија за прошетка и разгледување на градот.

 • Италијанска вечер приготвена од учениците од угостителската струка од ССОУ „Коле Неделковски“

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

 • ПРВА УЧЕНИЧКА ЗАБАВА

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

Стручно предавање на тема: „Интелегентна оптимизација на потрошувачката на електрична енергија кај асинхроните мотори“

 

GM144112011 resize

На ден 14.11.2011 година од страна на електротехничкиот актив при ССОУ „Коле Неделковски“ од Велес, беше организирано предавање за потребите на наставниците и учениците од електротехничката струка на тема „Интелегентна оптимизација на потрошувачката на електрична енергија кај асинхроните мотори“. Предавач беше г-дин Гонев Максим, дипломиран електро инжинер, експерт во областа на енергетската ефикасност кај електромоторните погони.


Со помош на демонстрационен бокс, снабден со ампарметар и волтметар и асинхрон  мотор со симулиран товар, преку контрола на ангажираната моќност на влез во погонот, беше покажан принципот на работа на современиот уред „Somar Intelligent Optimised Motor Control“. Ваквата електронско-енергетска конфигурација има за цел да изврши оптимизација на напонот, согласно со обртниот момент развиен кај погонската машина притоа штедејќи енергија во секој момент кога електромоторот е под помал товар.
Учениците и наставниците со голем интерес го проследија ова демонстративно-стручно предавање. Електротехничкиот актив искажува голема благодарност кон г-дин Mаксим Гонев, кој својата стручност и време ја стави на располагање на учениците и наставниците при ССОУ „Коле Неделковски“.
Повеќе информации за уредот на www.somar.co.uk

GMEA14112011 resize

GMLM2 resize

LMGM1 resize

LMSSGM1 resize

Вие сте на: Home Настани Настани Стручно предавање на тема: „Интелегентна оптимизација на потрошувачката на електрична енергија кај асинхроните мотори“