KoleNedelkovski.edu.mk

 • РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 15.12.2014 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа регионални спортски активности со учество на екипи од основното општинско училиште “Св.Кирил и Методиј“ од Велес

 • Работилница „Сообраќајна култура кај младите“

  По повод патрониот празник на училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ на 15.12.2014 година се одржа отворена интерактивна работилница „Сообраќајна култура кај младите“ во која земаа учество ученици од прва, втора, трета и четврта година од училиштето.

 • Индустриски дизајн - Преработка на мотори

  Денеска, во рамките на активностите по повод Патрониот празник на училиштето се одржа Општински натпревар во индустриски дизајн - Преработка на мотори во кои учествуваа основните и средните училишта од градот.

 • БОЖИЌЕН КВИЗ НАТПРЕВАР - CHRISTMAS COMPETITION

  Во рамките на соработката со средното училиште Станислав Стажица од Новогард, Република Полска, дел од нашите ученици се приклучија во одбележувањето на Божиќ по покана на нашите пријатели и учествуваа во Божиќниот квиз натпревар кој се одржа во нашето училиште на 16.12.2014 година.

 • Квиз натпревар по математика и информатика „Погоди и победи“

  По повод патрониот празник на училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ се одржа квиз натпревар по математика и информатика „ПОГОДИ И ПОБЕДИ“ во кој земаа учество ученици од прва, втора, трета и четврта година од училиштето.

 • Обука за реализација на Меѓународна студија PISA 2015

  На ден 10.12.2014 год. во училиштето СУГС „ Јосип Броз Тито " – Скопје, се одржа обука за начинот на реализација на Меѓународната студија PISA 2015 која ја организира Организацијата за економска соработка и развој (OECD) при што носител на активностите од оваа студија е Државниот испитен центар.

 • Презентација на фирмата „Van Hool“

  Во рамките на одбележувањето на Патрониот празник на нашето училиште, беше извршена презентација од страна на г-ѓа Магдалена Лешковска Крстеска одговорна за човечки ресурси во компанијата, како и г-дин Александар Јованов одговорен за производство во компанијата.

 • Физиката и електротехниката во весело единство

  Во рамките на Програмата за одбележување на Денот на училиштето во учебната 2014/2015 година, на 11 декември 2014 г. во просториите на Салата за презентација во училиштето, беше одржана Интерактивна работилница под мотото „Физиката и електротехниката во весело единство“.

 • Ученичка забава 04.12.2014

 • Одбележан „Денот на дрвото“

  Педесет ученици од ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес опфанати од сите четири генерации, заедно со петте класни раководители АнгелчеГушев, Митхад Мемиќ, Златко Здраввковски, Маријан Панов и Јордан Палашев земаа учество на еколошката акцијата “Ден на дрвото – засади ја својата иднина 2014“ која се реализираше под мотото “Стоп на катастрофите“ .

 • МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на програмата за меѓународна соработка, учениците од нашето училиште изработија божиќни и новогодишни честитки, кои ги упатија до своите пријатели од збратименото училиште Станислава Сташица од Новогард, Р. Полска.

 • ИЗБОР НА ЛИДЕР НА СТРУКА „ЛИДЕР 2014“

  Согласно со планираните активности од Програмата на Владата на Република Македонија во периодот од 2014 – 2018 година, е предвидена и реализација на меѓуучилишни активности за избор на најдобар ученик – Лидер во струката од завршните години од стручното образованиево Република Македонија.

Меѓународен математички натпревар КЕНГУР 2012

kengur-natprevar-2012

На ден 22.03.2012 год. во просториите на ССОУ „ Коле Неделковски “, се одржа Меѓународниот математички натпревар Кенгур 2012, организиран од Сојузот на математичари на Македонија на кој учествуваат ученици од сите средни и основни училишта во Р.Македонија. На овој натпревар  земаа учество вкупно четиринаесет  ученици од прва, втора и трета година од нашето училиште. Учениците постигнаа солидни резултати, а ученикот Ѓорѓиевски Бобан од 1 – 7 клас, со ментор Ташкова Мира се здоби со пофалница. Честитки за постигнатиот успех!!!

 bobankengur

kengur

kengur3

Вие сте на: Home Настани Настани Меѓународен математички натпревар КЕНГУР 2012