KoleNedelkovski.edu.mk

 • Меѓународен конкурс за уметничка фотографија

 • Квиз натпревар по сообраќај

 • РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 15.12.2014 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа регионални спортски активности со учество на екипи од основното општинско училиште “Св.Кирил и Методиј“ од Велес

 • Работилница „Сообраќајна култура кај младите“

  По повод патрониот празник на училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ на 15.12.2014 година се одржа отворена интерактивна работилница „Сообраќајна култура кај младите“ во која земаа учество ученици од прва, втора, трета и четврта година од училиштето.

 • Индустриски дизајн - Преработка на мотори

  Денеска, во рамките на активностите по повод Патрониот празник на училиштето се одржа Општински натпревар во индустриски дизајн - Преработка на мотори во кои учествуваа основните и средните училишта од градот.

 • БОЖИЌЕН КВИЗ НАТПРЕВАР - CHRISTMAS COMPETITION

  Во рамките на соработката со средното училиште Станислав Стажица од Новогард, Република Полска, дел од нашите ученици се приклучија во одбележувањето на Божиќ по покана на нашите пријатели и учествуваа во Божиќниот квиз натпревар кој се одржа во нашето училиште на 16.12.2014 година.

 • Квиз натпревар по математика и информатика „Погоди и победи“

  По повод патрониот празник на училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ се одржа квиз натпревар по математика и информатика „ПОГОДИ И ПОБЕДИ“ во кој земаа учество ученици од прва, втора, трета и четврта година од училиштето.

 • Обука за реализација на Меѓународна студија PISA 2015

  На ден 10.12.2014 год. во училиштето СУГС „ Јосип Броз Тито " – Скопје, се одржа обука за начинот на реализација на Меѓународната студија PISA 2015 која ја организира Организацијата за економска соработка и развој (OECD) при што носител на активностите од оваа студија е Државниот испитен центар.

 • Презентација на фирмата „Van Hool“

  Во рамките на одбележувањето на Патрониот празник на нашето училиште, беше извршена презентација од страна на г-ѓа Магдалена Лешковска Крстеска одговорна за човечки ресурси во компанијата, како и г-дин Александар Јованов одговорен за производство во компанијата.

 • Физиката и електротехниката во весело единство

  Во рамките на Програмата за одбележување на Денот на училиштето во учебната 2014/2015 година, на 11 декември 2014 г. во просториите на Салата за презентација во училиштето, беше одржана Интерактивна работилница под мотото „Физиката и електротехниката во весело единство“.

 • Ученичка забава 04.12.2014

 • Одбележан „Денот на дрвото“

  Педесет ученици од ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес опфанати од сите четири генерации, заедно со петте класни раководители АнгелчеГушев, Митхад Мемиќ, Златко Здраввковски, Маријан Панов и Јордан Палашев земаа учество на еколошката акцијата “Ден на дрвото – засади ја својата иднина 2014“ која се реализираше под мотото “Стоп на катастрофите“ .

Вие сте на: Home Настани Настани Прашања за екстерно оценување