KoleNedelkovski.edu.mk

 • Презентација на работата на машинската и елетротехничката струка

  Во рамките на активностите со кои се прославува Патрониот празник на училиштето денеска учениците од машинската и електротехничката струка се преставија пред деветто одделенците од градот со свои креации кои ги подготвија во рамките на практичната и теоретската настава.

 • СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИШТЕТО

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 10.12.2018 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа спортски активности со учество на екипи од основните општински училишта “Васил Главинов“ од Велес и “Даме Груев“ од Градско. Учениците од прва година при нашето училиштето и ученици од деветите одделенија од основните општински училишта се натпреваруваа во кошарка и футсал во машка конкуренција, а натпреварите беа од ревиален карактер.

 • Квиз натпревар „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“

  Во рамките на одбележување на патронатот на училиштето на 03.12.2018 год. се одржа квиз по природни науки „НЕ ЛУТИ СЕ ЧОВЕЧЕ“.

 • ПОСЕТА НА МЕТАЛНАТА ИНДУСТРИЈА „БРАКО“

  Учениците од машинската струка, од образовниот профил машински техничар (4-2 клас), денеска ја посетија металната индустрија „БРАКО“.

 • ПРВА УЧЕНИЧКА ЗАБАВА

 • УЧЕСТВО НА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВО СВЕТОТ НА ФИЗИКАТА“

  На ден 10.11.2018 год., Друштвото на физичарите на Република Македонија во соработка со „Скопје Сити Мол“ , ја реализира 42-та Школа „Млади физичари“.

 • Посета на Археолошкиот локалитет Стоби и Музејот на Албанската азбука во Битола

  Во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието на ден 09.11.2018 год. (петок) беше реализирана заедничка активност помеѓу учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ и учениците од партнер училиштето ОСТУ „Наце Буѓони“ од Куманово:

 • Противпожарен квиз натпревар

  На ден 08.11. 2018 година во салата Бели Мугри во Велес под покровителство на Градоначалникот на Општина Велес и проивпожарниот сојуз на Општината Велес се одржа 36-тиот Општински противпожарен квиз натпревар.

 • Посетата на Ветро паркот „Богданци"

  Согласно со Годишната програма за работа на Електротехничкиот актив при училиштето, Програмата за работа по наставните предмети Енергетски постројки и уреди и Практична настава, за образовниот профил Електротехничар енергетичар, денес (четврток 08.11.2018 г.),

 • Учество на тренинг обука “Зајакнување на капацитетите на наставниците задолжени за училишните заедници“

  Фонадацијата Конрад Аденауер и Здружението ЛЕАД во со одобрување на МОН и БРО, во периодот од 15-16.10.2018 год., во хотелот “Фени“ во Кавадарци организираше семинар на тема “Зајакнување на капацитетите на наставниците задолжени за училишните заедници“, а воедно и на работа на зајакнување на ученичкото учество во процесите на донесување на одлуки во средните училишта.

 • Популаризација на служење на воениот рок

  Денеска, претставници на Министерството за одбрана и офицери на Армијата на Република Македонија, пред учениците од завршните години извршија презентација на работата на Армијата на Република Македонија и популаризација на служењето на воениот рок.

 • Чествување на Патронот во с. Војница

Систем за автоматска работа на централа

 

22499129 10155907536214662_1395661256625246009_o

На ден 19.10.2017 г. , учениците од образовниот профил Електротехничар енергетичар од паралелките, II – 7 (9 ученика) , III – 8 (10 ученика) и IV – 6 (шест ученика) , во рамките на Практичната настава и наставата во предметот Енергетски постројки и уреди, ја посетија, малата Хидроелектрана , изградена на р.Бистрица, во околина на с.Теарце - Тетовско ( МХЕЦ – 99 LIVORNO ) , како дел од системот на трите мали проточни хидроелектрани, изградени во последните три години, на оваа локација и на оваа река.
Денот беше целосно исполнет со огромно внимание на учениците. Беше демонстриран и опишан секој поединечен дел на постројката, како мерната ќелија, сопствената трафостаница и разводната постројка.
Беше демонстриран системот на работа на Пелтоновата турбина со шест млазници, системот за синхронизација на генераторот и приклучување кон електричната мрежа, системот за запирање на работа и исклучување.
Беше целосно демонстриран, системот за автоматска работа на централата кој е раководен од програмибилна единица поставена на УПРАВУВАЊЕ со SCADA . Беше објаснет системот на возбудување, механичка стабилност и контрола на лежишта, мерење на неелектрични големини, мерење на електрични големини, работа на разделувачи, прекинувачи, која беше демонстрирана на лице место. Беше демонстрирана работата на предурбинскиот затворач, преку, прекид и вклучување на доводен воден столб, под реални услови, како и работата и улогата на бајпасот.
Беше демонстриран и системот на лична заштита на вработените во централата, начините на евиденција и следење на одржувањето на постројката. Наставниците имаа можност на лице место во надгледен час, пред учениците, да ги поврзат, теоретските знаења со практичната демонстрација, која исклучиво може да биде направена во вакви услови на терен, под реални параметри. За учениците, денот беше извор на искуства во сите наставни предмети од важност за струката.
Голема благодарност , училиштето, упатува , до одговорниот тим на SOL Hydrpower DOOEL, и на г-динот Ивица Шремпф, кој ни обезбеди одличен прием. Благодарност и до Игор Ангелов дипл.ел. инж , за одличната практична презентација.
На враќање, кон Велес, целата група го посети Лешочкиот манастир Св. Атанасиј и постојаната изложба посветена на Кирил Пејчиновиќ, во Конакот на манастирот.
Стручни наставници кои ја реализираа посетата :
1.Снежана Софијанова
2.Зоран Темелковски
3.Ѓоко Ѓоргиев

 22528108 10155907535264662_3656137304361458050_n

22528276 10155907535249662_5945962107633663987_n

22554990 10155907535269662_5855982211386919583_n

Вие сте на: Home Настани Настани Систем за автоматска работа на централа