KoleNedelkovski.edu.mk

 • Свечено доделување на дипломи за одржаните конкурси, квизови, нат

 • Театарска претстава „СО УКА ДО НАУКА“ по повод Патрониот празник

 • Меѓународен конкурс за уметничка фотографија

 • Квиз натпревар по сообраќај

  По повод патрониот празник на ССОУ „Коле Неделковски“ на 17.12.2014 година се одржа интерактивен сообраќаен квиз натпревар во кој земаа учество учениците од сите средни училишта во нашиот градод .

 • РЕГИОНАЛНИ СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ ПО ПОВОД ПАТРОНИОТ ПРАЗНИК

  Во рамките на активностите по повод патрониот празник на ССОУ “Коле Неделковски“ – Велес, на 15.12.2014 год. (понеделник) во спортската сала при училиштето, се организираа регионални спортски активности со учество на екипи од основното општинско училиште “Св.Кирил и Методиј“ од Велес

 • Работилница „Сообраќајна култура кај младите“

  По повод патрониот празник на училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ на 15.12.2014 година се одржа отворена интерактивна работилница „Сообраќајна култура кај младите“ во која земаа учество ученици од прва, втора, трета и четврта година од училиштето.

 • Индустриски дизајн - Преработка на мотори

  Денеска, во рамките на активностите по повод Патрониот празник на училиштето се одржа Општински натпревар во индустриски дизајн - Преработка на мотори во кои учествуваа основните и средните училишта од градот.

 • БОЖИЌЕН КВИЗ НАТПРЕВАР - CHRISTMAS COMPETITION

  Во рамките на соработката со средното училиште Станислав Стажица од Новогард, Република Полска, дел од нашите ученици се приклучија во одбележувањето на Божиќ по покана на нашите пријатели и учествуваа во Божиќниот квиз натпревар кој се одржа во нашето училиште на 16.12.2014 година.

 • Квиз натпревар по математика и информатика „Погоди и победи“

  По повод патрониот празник на училиштето ССОУ „Коле Неделковски“ се одржа квиз натпревар по математика и информатика „ПОГОДИ И ПОБЕДИ“ во кој земаа учество ученици од прва, втора, трета и четврта година од училиштето.

 • Обука за реализација на Меѓународна студија PISA 2015

  На ден 10.12.2014 год. во училиштето СУГС „ Јосип Броз Тито " – Скопје, се одржа обука за начинот на реализација на Меѓународната студија PISA 2015 која ја организира Организацијата за економска соработка и развој (OECD) при што носител на активностите од оваа студија е Државниот испитен центар.

 • Презентација на фирмата „Van Hool“

  Во рамките на одбележувањето на Патрониот празник на нашето училиште, беше извршена презентација од страна на г-ѓа Магдалена Лешковска Крстеска одговорна за човечки ресурси во компанијата, како и г-дин Александар Јованов одговорен за производство во компанијата.

 • Физиката и електротехниката во весело единство

  Во рамките на Програмата за одбележување на Денот на училиштето во учебната 2014/2015 година, на 11 декември 2014 г. во просториите на Салата за презентација во училиштето, беше одржана Интерактивна работилница под мотото „Физиката и електротехниката во весело единство“.

Меѓународен математички натпревар „Кенгур 2013“

matematicki-natprevar-kengur-2013 1

На ден 21.03.2013 год. во нашето училиште се одржа Меѓународниот математички натпревар „Кенгур 2013“ на кој земаа учество ученици од ССОУ „ Коле Неделковски “ од прва, втора и трета година. Од прва година се натпреваруваа учениците: Бојана Петровска и Бобан Богоевски со ментор проф. Биљана Ивева, од втора година учениците: Лидија Ѓошевска, Антонио Ѓорѓиев, Бобан Ѓорѓиевски, Костадин Коцев, Ристе Костадинов, Кристијан Николов, Тодев Виктор и Даниел Панов со ментор проф. Мира Ташкова и од трета година: Стефанио Бениќ, Иван Михајлов, Никола Танев и Ненад Крстевски со ментор проф. Магдалена Иванова. Резултатите од овој натпревар ќе бидат соопштени покасно од Сојузот на математичари на Македонија, истовремено за сите учесници од Република Македонија од прво одделение до четврта година. Ви посакуваме многу успех!!!

 matematicki-natprevar-kengur-2013 2

matematicki-natprevar-kengur-2013 3

matematicki-natprevar-kengur-2013 4

matematicki-natprevar-kengur-2013 5

Вие сте на: Home Отворен ден Меѓународен математички натпревар „Кенгур 2013“