KoleNedelkovski.edu.mk

 • Презентација на иновации пред учениците од основните училишта во с. Горно Оризари и Чашка

 • Дружење и куглање

 • Прошетка на планината Витоша

 • 4 - ти ден од практичната настава

 • Практична настава во рамките на проектот Capacities development initiative

 • Разглед на градот Sidges

  Слободниот викенд учениците од ССОУ " Коле Неделковски" Велес го поминаа во разглед на градот Sidges.

 • Посета на Camp Nou

  Учениците од ССОУ "Коле Неделковски" го посетија стадионот Camp Nou, лоциран во западниот дел од градот, кој претставува дом на ФК Барселона уште од неговата изградба во 1957.

 • Македонски ручек

 • Посета на L'Aquarium Barcelona

  Учениците од ССОУ "Коле Неделковски" своето слободно време го искористија во посета на L'Aquarium Barcelona , лоциран во Port Vell, каде 35 аквариуми претставуваат дом на 11 000 животни од 450 видови.

 • Прошетка и запознавање знаменитости во Барселона

  Las ramblas...Port Olimpic...Port Vell...Estadi Olimpic..Sagrada Familia..Camp nou Учениците од ССОУ ,,Коле Неделковски" - Велес својот слободен ден го искористија во запзнавање на повеќе знаменитости од Барселона.

 • Учениците од ССОУ ,,Коле Неделковски” - Велес пристигнаа во хотел Campanile - Барселона, Шпанија

  Учениците од ССОУ ,,Коле Неделковски” - Велес пристигнаа во хотел Campanile - Барселона, Шпанија. Денес учениците ги добија своите работни задачи и започнаа со практичната обука согласно програмата Еразмус +.

 • Училишниот спортски клуб “Коле Неделковски“ – Велес - Најдобро училишно спортско друштво за 2017 година

  Во рамките на манифестацијата Избор на спортист на градот за 2017 година во организација на Општина Велес и Сојузот на спортови на Велес на 29.12.2017 год. (петок) на бродот “Панини“ на Велешко езеро, Училишниот спортски клуб “Коле Неделковски“ – Велес беше прогласен за најдобро училишно спортско друштво за 2017 година. Во името на училиштето Дипломата ја прими директорот Боро Ристовски.

 • СТИПЕНДИЈА ЗА СПОРТСКА НАДЕЖ ЗА МЛАДИ СПОРТИСТИ ДО 20 ГОДИНИ

  По освојувањето на третото место на државното првенство во одбојка одржано во Прилеп во периодот од 30.3 до 2.4.2017 год. и учеството на државно првенство во одбојка на песок одржано во Скопје

Книгата е бесмртна

Книгата е бесмртна, таа живее и ќе живее во бесмртните светилишта – библиотеките. Доказ за ова е, секако, развојот и модернизирањето на денешните библиотеки, вклопени во духот на современиот тренд, исправени пред предизвикот што не може да биде посилен од човековата желба да се држи в рака книга и да се пие од нејзините страници. Нејзиниот мирис нè мами да навлеземе во нејзините страници, нејзините редови го крепат нашиот зборовен фонд и нè прават горди.

biblioteka       biblioteka2

И денес, како и пред педесет години стремежот за развој на училишната библиотека е ист: да се пробуди кај учениците интерес за читање, да се развива културата на читањето, да се гради естетски однос кон книгата.

Во последните години, особено за потребата на средното стручно образование се набавува литература не само за потребите на редовната настава, туку и дополнителна литература која ќе ги научи учениците сами да пронаоѓаат нови извори за информирање и за збогатување на знаењата. Идните  активности на училишната библиотека се токму во тој правец.

Дали печатењето книги е излишно и дали компјутерската технологија и Интернетот го менуваат начинот на комуницирање и изразување? Напротив, 21 век докажува дека уште поинтензивно продолжува мистеријата и маѓијата на книгата и библиотеката.

            Библиотекарството во Македонија е старо колку што се стари и почетоците на словенската писменост. Од Кирил и Методиј, преку Климент и Наум до денешните современици, книгата и библиотекарството постојано биле надополнување на општеството. Без нив не може да се замисли постоењето на цивилизацијата, без нив не може да се замисли постоењето на еден народ.

     Библиотеки, книги, јазик – нераскинливо единство кое е длабоко вкоренето во мислите на секој којшто е жеден за знаења, гладен за иднината.

     Библиотеки, книги, јазик – вкоренето единство кое го надополнува нашето секојдневие.

            Училишната библиотека при ССОУ „Коле Неделковски“ Велес е библиотека од затворен тип. Нејзина основна цел е помагање на вкупниот воспитно-образовен процес и ширење на книжевната, научната и општата култура пред се на учениците и наставниот кадар. Училишната библиотека собира, стручно обработува и дава на користење библиотечен материјал потребен на учениците, наставниот кадар и  на останатите вработени во нашето училиште.

biblioteka3

            Училишната библиотека денес располага со околу 10800 книги од нив повеќето се наменети како лектирни изданија за позајмување на учениците од прва до четврта година за стручните паралелки. Освен лектирните изданија во склоп на училишната библиотека има учебници кои се доставуваат како во сите така и во нашето училиште со проектот „Бесплатни учебници“ дадени на располагање за сите ученици во стручните паралелки.Располагаме и со стручна литература која може да ја користат сите вработени наставници во нашето училиште, но и стручната служба.

            Книжниот фонд во училишната библиотека се средува според принципот на слободен пристап кон книгата. Затоа една од задачите на училишниот  библиотекар е да му помогне и да го поттикне ученикот не само да се служи со библиотеката туку и да ја развие неговата свест за значењето на книгите и навиките тие да се чуваат.

            Затоа пак ќе речеме со јазикот на нашата македонска писменост - Книгата е бесмртна, нејзиниот мирис нè мами да навлеземе во нејзините страници, зошто нејзините редови го крепат нашиот зборовен фонд и нашето опстојување низ вековите..

тие ќе поминат - ТАА ЌЕ ОСТАНЕ“.

Вие сте на: Home Училишна библиотека Книгата е бесмртна