KoleNedelkovski.edu.mk

 • Прошетка низ Новогард

 • 8-ма ученичка размена со збратименото училиште „Станислава Стажица“ од Новогард, Р. Полска.

  Во петокот, замина осмата група на нашите најдобри ученици за Новогард, Република Полска. Им посакуваме среќен пат и убав помин.

 • Свечено отварање на „Маркарт Тренинг Центар“

 • Донација од фирмата „Маркарт“ за ССОУ „Коле Неделковски“

 • Одбојкарите на ССОУ “Коле Неделковски од Велес, трети на Гимназијадата во Тетово

  Во периодот од 10-12.5.2018 год., во Тетово се одржа единаесетата по ред државна спортска манифестација на средни училишта „Гимназијада”. Учесниците се натпреваруваат во повеќе спортски дисциплини и тоа: фудбал, футсал, кошарка, ракомет и одбојка во машка и во женска конкуренција.

 • Фотографии од првиот ден од посетата на Будимпешта во рамките на меѓународната екскурзија за учениците од трета година

 • Интервју со гостите од Франција Посета на учениците од средното училиште Sauxmarais, Р. Франција

  Денес 23 април 2018 г. во Велес ги пречекавме, се дружевме и спортувавме со учениците и наставниците од Средното стручно училиште од Р.Франција од местото Tourlaville (http://www.lycee-sauxmarais.fr/), дел на збратимената општина Cherbourg-en-Cotentin, со Општина Велес.

 • Пријателски натпревар помеѓу учениците на ССОУ “Коле Неделковски“ и ООУ “Васил Главинов“

 • ДРЖАВНА УЧИЛИШНА ЛИГА ВО ОДБОЈКА

  Во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија се реализира ДРЖАВНАТА УЧИЛИШНА ЛИГА во одбојка – средни училишта во машка конкуренција.

 • Презентација на иновации пред учениците од основните училишта во с. Горно Оризари и Чашка

 • Дружење и куглање

 • Прошетка на планината Витоша

 • 4 - ти ден од практичната настава

Книгата е бесмртна

Книгата е бесмртна, таа живее и ќе живее во бесмртните светилишта – библиотеките. Доказ за ова е, секако, развојот и модернизирањето на денешните библиотеки, вклопени во духот на современиот тренд, исправени пред предизвикот што не може да биде посилен од човековата желба да се држи в рака книга и да се пие од нејзините страници. Нејзиниот мирис нè мами да навлеземе во нејзините страници, нејзините редови го крепат нашиот зборовен фонд и нè прават горди.

biblioteka       biblioteka2

И денес, како и пред педесет години стремежот за развој на училишната библиотека е ист: да се пробуди кај учениците интерес за читање, да се развива културата на читањето, да се гради естетски однос кон книгата.

Во последните години, особено за потребата на средното стручно образование се набавува литература не само за потребите на редовната настава, туку и дополнителна литература која ќе ги научи учениците сами да пронаоѓаат нови извори за информирање и за збогатување на знаењата. Идните  активности на училишната библиотека се токму во тој правец.

Дали печатењето книги е излишно и дали компјутерската технологија и Интернетот го менуваат начинот на комуницирање и изразување? Напротив, 21 век докажува дека уште поинтензивно продолжува мистеријата и маѓијата на книгата и библиотеката.

            Библиотекарството во Македонија е старо колку што се стари и почетоците на словенската писменост. Од Кирил и Методиј, преку Климент и Наум до денешните современици, книгата и библиотекарството постојано биле надополнување на општеството. Без нив не може да се замисли постоењето на цивилизацијата, без нив не може да се замисли постоењето на еден народ.

     Библиотеки, книги, јазик – нераскинливо единство кое е длабоко вкоренето во мислите на секој којшто е жеден за знаења, гладен за иднината.

     Библиотеки, книги, јазик – вкоренето единство кое го надополнува нашето секојдневие.

            Училишната библиотека при ССОУ „Коле Неделковски“ Велес е библиотека од затворен тип. Нејзина основна цел е помагање на вкупниот воспитно-образовен процес и ширење на книжевната, научната и општата култура пред се на учениците и наставниот кадар. Училишната библиотека собира, стручно обработува и дава на користење библиотечен материјал потребен на учениците, наставниот кадар и  на останатите вработени во нашето училиште.

biblioteka3

            Училишната библиотека денес располага со околу 10800 книги од нив повеќето се наменети како лектирни изданија за позајмување на учениците од прва до четврта година за стручните паралелки. Освен лектирните изданија во склоп на училишната библиотека има учебници кои се доставуваат како во сите така и во нашето училиште со проектот „Бесплатни учебници“ дадени на располагање за сите ученици во стручните паралелки.Располагаме и со стручна литература која може да ја користат сите вработени наставници во нашето училиште, но и стручната служба.

            Книжниот фонд во училишната библиотека се средува според принципот на слободен пристап кон книгата. Затоа една од задачите на училишниот  библиотекар е да му помогне и да го поттикне ученикот не само да се служи со библиотеката туку и да ја развие неговата свест за значењето на книгите и навиките тие да се чуваат.

            Затоа пак ќе речеме со јазикот на нашата македонска писменост - Книгата е бесмртна, нејзиниот мирис нè мами да навлеземе во нејзините страници, зошто нејзините редови го крепат нашиот зборовен фонд и нашето опстојување низ вековите..

тие ќе поминат - ТАА ЌЕ ОСТАНЕ“.

Вие сте на: Home Училишна библиотека Книгата е бесмртна