KoleNedelkovski.edu.mk

Прв ден од обуката во Софија

23916452 10156013174219662_772800991194061484_o 

Првиот ден од обуката во Софија,за втората група на наставници во ССОУ,,Коле Неделковски,,Велес започна денес 27.11.2017 г.во Софија -Р.Бугарија. Проектот, преку програмата Erazmus+,им дава можност на 7 наставници од нашето училиште, во оваа група, да се стекнат со нови искуства.Темата е ,,Училишен менаџмент и учење,,.Предавањата денес ги реализираат Универзитетски професори на Државниот Економскиот факултет во Софија .Во работата нашите наставници се во заедничка програма со наставници од основно училиште во с.Вратница,,Симче Настовски,, и Средното медицинско училиште во Гостивар.

Вие сте на: Home Capacities development initiative Прв ден од обуката во Софија