KoleNedelkovski.edu.mk

Реализирана обука од проектот Еразмус + (02.12.2017)

24210387 10156025764514662_8601161107916843558_o

Темата на денешната обука во Софија,реализирана преку програмата на проектот финансиран од Еразмус + (02.12.2017) се Развој на компетенциите на наставникот и нови методи на учење.Аспектите на оваа обука се детерминирани од педагошко,психолошка страна.Обуката денес се реализира под водство на професор Силвија Цветанска од Педагошкиот факултет во Софија

Вие сте на: Home Capacities development initiative Реализирана обука од проектот Еразмус + (02.12.2017)