KoleNedelkovski.edu.mk

Учениците од ССОУ ,,Коле Неделковски” - Велес пристигнаа во хотел Campanile - Барселона, Шпанија

27540408 10156196390134662_5333483022120973238_n

Учениците од ССОУ ,,Коле Неделковски” - Велес пристигнаа во хотел Campanile - Барселона, Шпанија. Денес учениците ги добија своите работни задачи и започнаа со практичната обука согласно програмата Еразмус +.

 27540417 10156196390154662_1860580579588496685_n

Вие сте на: Home Capacities development initiative Учениците од ССОУ ,,Коле Неделковски” - Велес пристигнаа во хотел Campanile - Барселона, Шпанија