KoleNedelkovski.edu.mk

Доделување на сертификати

Денес свечено беа доделени сертификатите за учениците и нивните ментори за професионална едукација и обука преку проектот ЕРАЗМУС+. Тие успешно ја завршија својата практична обука во хотел "Campanile" Барселона и се здобија со уште едно искуство во практичната настава од угостителската струка.
Вие сте на: Home Capacities development initiative Доделување на сертификати