KoleNedelkovski.edu.mk

Oд денешната работа во сервисот „Коба“

1. Лепење и балансирање на гума

2. Проблем со акумулатор, замена со нов и мерење напон.

 

Вие сте на: Home Capacities development initiative Oд денешната работа во сервисот „Коба“