KoleNedelkovski.edu.mk

ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ НА ЕМУЦИ - КАВАДАРЦИ 10.05.2013

drzavni-naptrevari 1 

На 10.05.2013 година во Кавадарци се одржа Државниот натпревар на електромашинските и сообраќајните училишни центри. ССОУ „Коле Неделковски“ освои 3 први места, 2 втори места и 5 трети места и 5 пофалници. Прво место освоија: Влатко Саздовски - Машинобравар, Никола Танев - Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, Бранко Стојановски - за направен труд од областа на електротехниката. Второ место освоија: Марио Ивановски - Автотехничар мехатроничар, Мартин Пејчевски - Електроинсталатер и монтер. Трето место освоија: Јован Ивев - Автомеханичар, Бојан Митковски - Металостругар, Јасмин Нумановиќ - Заварувач, Горан Кочкаров - Бравар, Кристијан Павловски - Електротехничар за електроника и телекомуникации. Пофалници добија: Војче Атанасов - Машински техничар, Валентин Величковски - Техничар за транспорт и шпедиција, Ване Иванов - електротехничар енергетичар, Филип Кавазов - Електроинсталатер и монтер и Баже Николовски - Машинско енергетски техничар.

 drzavni-naptrevari 2

drzavni-naptrevari 3

drzavni-naptrevari 4

drzavni-naptrevari 5

drzavni-naptrevari 6

drzavni-naptrevari 7

Вие сте на: Home Државен натпревар на електромашински и сообраќајни училишни центри ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ НА ЕМУЦИ - КАВАДАРЦИ 10.05.2013