KoleNedelkovski.edu.mk

ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ повторно со многу награди на 33-те Државни натпревари на електромашинските и сообраќајните училишта на Р. Македонија

1. Игор Арсовски - III место - Автомеханичар - ментор: Илија Танев 2. Лазе Митков - III место - Заварувач - ментор: Мице Стеваноски 3. Аце Анев - Пофалница - Машински техничар - ментори: Марија Сараулева, Амбарков Орданче, Ристо Желков 4. Мартина Попова - Пофалница - Машинско-енергетски техничар - ментори: Горан Бузалковски, Марина Костадиновска Филипова 5. Биљана Пешовска - III место - Техничар за транспорт и шпедиција - ментори: Марјан Панов, Катерина Стојадиновиќ Гашев, Митхат Мемиќ 6. Даниел Панов - Пофалница - Електротехничар-енергетичар - ментори: Боро Ристовски, Томислав Иванов, Симонче Мајсторов 7. Благојче Натов - Пофалница - Електротехничар за електроника и телекомуникации - ментори: Гордана Мулева и Леонид Кодовски 8. Виктор Тодев - II место - Електротехничар за компјутерска техника и автоматика - ментори: Томислав Иванов и Мимоза Панова Тодорова 9. Костадин Коцев - I место - Труд - Електротехничка струка - ментор: Томислав Иванов Честитки до учениците и нивните ментори !!!

Вие сте на: Home Државен натпревар на електромашински и сообраќајни училишни центри ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ повторно со многу награди на 33-те Државни натпревари на електромашинските и сообраќајните училишта на Р. Македонија