KoleNedelkovski.edu.mk

XXXIV Државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта на Р. Македонија

 11140347 10153330691629662_7179468580070858117_n

На XXXIV Државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта на Р. Македонија кои се одржаа во Прилеп на 08.05.2015, учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ го постигнаа следниот успех:
I место: Тошев Влатко 3-2 клас (Машинско енергетски техничар), ментори: Марина Костадиновска Филипова, Трчилов Илија
I место: Елфати Синанов 3-3 клас (Металостругар), ментор: Слободан Јовевски
I место: Бобан Богоевски 3-7 клас (Електротехничар за компјутерска техника и автоматика), ментори: Мимоза Пановска-Тодорова и Томислав Иванов
III место: Јованов Филипче 3-3 клас (Автомеханичар), ментор: Танев Илија
III место: Васиљевиќ Милан 3-1 клас (Техничар за компјутерско управување), ментори: Амбарков Орданче и Зоран Пасламушков
Пофалница: Кузмановски Љупчо 3-1 клас (Машински техничар), ментори: Елисковски Валентин, Амбарков Орданче и Желков Ристо.

Вие сте на: Home Државен натпревар на електромашински и сообраќајни училишни центри XXXIV Државни натпревари на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта на Р. Македонија