KoleNedelkovski.edu.mk

Презентација на машинската струка пред гостите од Франција

10931127 10153041636734662_1354496393276394570_n

Учениците од Машинската струка - отсек котларство, од збратимениот град Шербур, на 14.01.2015 година беа гости во ССОУ „Коле Неделковски“. Одговорниот наставник по практична настава г-дин Sebastijan Fenouillere заедно со група од девет ученика присуствуваа на презентација на софтверскиот пакет „Q – CAM“. Со помош на овој софтверски пакет се врши програмирање на различни ЦНЦ машини. Потоа беше даден практичен пример за работа на ЦНЦ глодало-дупчалка, при што беше извршено 3D гравирање. Презентацијата ја извршија професорите по машински стручни предмети Горан Бузалковски и Орданче Амбарков. На презентацијата беа присутни: В.Д. Директорот на училиштето Томислав Иванов, психологот Соња Пашова и професорката по Француски јазик Светлана Стојчевска. Наставниците во неформален разговор, меѓусебно се информираа за стручните и професионалните аспекти на работа во француските и македонските училишта.

 1743715 10153041637059662_2289573610840333989_n

10897010 10153041637184662_4549802615512092110_n

Вие сте на: Home Меѓународна соработка со Р. Франција Презентација на машинската струка пред гостите од Франција