KoleNedelkovski.edu.mk

Посета на бродоградилиште во рамките на марината во градот Шербур

 

11054819 10153279656294476_2733660452586364163_o

Во рамките на електромашинската струка од страна на домаќините и одговорниот наставник Себастијан Фенелруе беше организирана посета на бродоградилиште во рамките на марината во градот Шербур.
Учениците можеа да ги видат сите фази од градбата на бродови и тоа беше мошне интересна и несекојдневна посета.
Групата од ССОУ Коле Неделковски Велес ја предводеше наставникот Никола Димовски.
Ви претставуваме дел од макетите чии реални изведби ги видовме.

 11059580 970705676273069_1544792082596996366_n

11169503 10153279661759476_1905046026010853507_o

Вие сте на: Home Меѓународна соработка со Р. Франција Посета на бродоградилиште во рамките на марината во градот Шербур