KoleNedelkovski.edu.mk

Посета на Шчечин

poseta-scecin-naslovna

Денеска го посетивме градот Шчечин, оддалечен 60 км од Новогард. Прво го посетивме музејот на техника и комуникација каде учениците се запознаа со технолошкиот развој на полската авто индустрија. Во истиот музеј има и збирка на мачеви од разни временски периоди како и нивна класификација. Потоа учениците се упатија на едночасовно крстарење по реката Одра. На крајот беше посетен шопинг центарот Галаксија.

 scecin 1

scecin 2

scecin 3

scecin 4

scecin 5

scecin 6

scecin 7

scecin 8

scecin 9

scecin 10

scecin 11

scecin 12

scecin 13

scecin 14

scecin 15

scecin 16

scecin 17

scecin 18

scecin 19

scecin 20

scecin 21

scecin 22

scecin 23

scecin 24

scecin 25

scecin 26

scecin 27

scecin 28

Вие сте на: Home Меѓународна соработка Посета на Шчечин