KoleNedelkovski.edu.mk

Посета на ЛЕОВ Компани

10263973 10152457123979662_2254077719715905197_o

Учениците од групата за ученичка размена од Новогард Р.Полска, денес (четврток) 29 05 2014 го посетија производниот процес на фабриката ,,Леов Компани". Оваа фабрика е дологодишен социјален партнер на училиштето, гостите може да го видат производниот процес, да се запознаат со истиот, под стручно водство на раководството на фабриката и наставниците од машински стручни предмети Марија Сараулева и Орданче Амбарков, со превод на англиски јазик на наставникот по англиски јазик Маја Живанова.
Со оглед дека учениците од Р.Полска, се редовни ученици во средното стручно образование, кое го опфаќа доменот на машинската и електротехничката струка, оваа посета со својот едукативен пример остава силен впечаток.

 1496359 10152457123334662_1760902588239790396_o

1796912 10152457123409662_8494304951834571961_o

10257293 10152457123429662_7527849676523732588_o

Вие сте на: Home Меѓународна соработка Посета на ЛЕОВ Компани