KoleNedelkovski.edu.mk

Посета на куќата на Кочо Рацин и прошетка низ Велес

SDC13887_resize

(23.05.2011) Посета на куќата на Кочо Рацин и прошетка низ Велес

Повеќе...

Прием на учениците од Полска кај Градоначалникот на Општина Велес

(23.05.2011) Прием кај Градоначалникот на Општина Велес, Г-дин Горан Петров, на учениците од збратимениот град Новогард од Р. Полска

Повеќе...

Пристигнување на учениците од Новогард, Р. Полска

(22.05.2011) Во 15:45 часот во ССОУ „Коле Неделковски“ пристигнаа гостите од збратимениот град Новогард, Република Полска. Добредојде им посака директорот на училиштето г-дин Валентин Елисковски. Потоа гостите се упатија кон интернатот „Лазар Лазаревски“ каде им е обезбедено сместување во наредните 7 дена.

ИМ ПОСАКУВАМЕ ДОБРЕДОЈДЕ НА ГОСТИТЕ !

Вие сте на: Home Меѓународна соработка