KoleNedelkovski.edu.mk

Учество во ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING) - „Digital classroom for new age schools Istanbul 2019“

Тимот од ССОУ „Коле Неделковски“ – Велес кои престојува во Истанбул активно учествува во ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТОТ (E-LEARNING) односно на обуката „Digital classroom for new age schools Istanbul 2019“. Ова е веќе трет ден како тимот посетува обука, а истовремено се запознава и со знаменитостите на Истанбул. Беа посетени: Капали чаршија, Џамијата Сулејманија, крстарење по Босфор, Мисрли чаршија.
Вие сте на: Home Меѓународна соработка