KoleNedelkovski.edu.mk

5 години од денот на потпишувањето на Меморандумот за меѓународна соработка помеѓу ССОУ „Коле Неделковски“ од Велес, Р.Македонија и Средното стручно училиште „Станислав Сташица“ од Новогард, Р.Полска.

11350536 10153402828339662_1317822272990453698_n

Денес 03.06.2015 г. се одбележуваат 5 години од денот на потпишувањето на Меморандумот за меѓународна соработка помеѓу ССОУ „Коле Неделковски“ од Велес, Р.Македонија и Средното стручно училиште „Станислав Сташица“ од Новогард, Р.Полска.

Соработката во изминатите пет години беше плодотворна и од година во година врската помеѓу двете средни стручни училишта стануваше се посилна како во делот на воспитната и образовната работа, така и во размената на искуства помеѓу наставниците и учениците.

Во изминатите пет години се развиваше една плодна и искрена соработка која претставуваше и основа за поврзувањето на двата града Велес и Новогард.Во овој период 70 ученици и 10 наставници од нашето училиште ја посетија Р.Полска, а 56 ученици и 10 наставници од партнерското училиште од Р. Полска ја возвратија посетата во Р.Македонија.Искажуваме и голема благодарност до Општина Новогард и Општина Велес, односно Регионот на Гољенов и Вардарскиот плански регион за целокупната поддршка и енергија вложена во концептите на досегашната соработка и воедно се надевам дека таа поддршка ќе продолжи и во иднина со цел за што поуспешна и поплодотворна меѓународна соработка.
Телемостот со Р.Полска и вкупната активноста за одбележување на овој ден, ја спроведоа наставниците и учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ од Велес, кои се дел од активностите на програмата за меѓународната соработка на училиштето.
Посебно учество зема КУД „Коле Неделковски“ со најмалата фолклорна група, која со својот настап го одбележи овој јубилеен момент.

Повеќе...

Телемост со нашите ученици во Новогард

 10419416 10153335646164662_1185314197328081961_n

Денеска беше остварен телемост (Skype врска) со нашите ученици-гости на училиштето „Станислава Сташица“ во Новогард. Родителите на учениците се видоа и разговараа за импресиите од посетата на Р. Полска. Со две музички точки се престави музичката група „Циклон“ пред полските ученици.

Повеќе...

Вие сте на: Home Меѓународна соработка