KoleNedelkovski.edu.mk

ОТВОРЕН ДЕН НА УЧИЛИШТЕТО

Денеска ССОУ „Коле Неделковски“ се престави на најдобар можен начин пред идните средношколци. Учениците од машинската, електротехничката, сообраќајната и угостителскта струка преку практични вежби и презентации ја преставуваа работата во својата струка пред деветоодделенците од општината. Новина од идната учебна година е што сите постоечки образовни профили се реформирани, а во машинската струка започнува да се применува концептот на дуално образование преку еден образовен профил - Техничар за производно машинство. Карактеристики на овој образовен профил се: Изведување на практична настава во соодветно опремена просторија под стручен надзор. Обезбеден транспорт до претпријатието, топол оброк и соодветен паричен надоместок во деновите кога се изведува практичната настава. По завршувањето на образованието, компанијата нуди можност за вработување на ученикот. Можност за продолжување на образованието на факултет. Дополнителен сертификат за завршено дуално образование по германски стандарди. На идните средношколци истотака на располагање им се четири струки и тоа: Електротехничка: -Електротехничар за компјутерска техника и автоматика, -Електротехничар за електроника и телекомуникации, -Електротехничар енергетичар Машинска: -Машинско енергетски техничар, -Машински техничар за моторни возила, -Техничар за компјутерско управување, -Машински техничар, -Автомеханичар, -Заварувач. Сообраќајна: -Техничар за транспорт и шпедиција Угостителска: -Келнер, -Готвач.
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ НА ПРВИОТ УПИСЕН РОК 17 и 18 ЈУНИ 2019 ГОДИНА!

Отворен ден за идните средношколци

Денеска училиштето ги отвори вратите за идните средношколци. Учениците од училиштето ги преставија струките и образовните профили кои се изучуваат во него преку вежби и активности кои тие ги имаат за време на часовите. Машинска, електротехничка, сообраќајна и угостителска струка, се струките кои можат да ги бираат деветтоодделенците од градот. Оваа година, пред учениците се преставија и социјалните партнери „Маркарт“, „Ронтис“, „ЛЕОВ Компани“, „ЕВН“ и „БРАКО“ кои на учениците им ја преставија својата работа, но и потребата од работна сила која пак соодветствува со образовните профили кои се изучуваат во училиштето. Идни средношколци, првиот уписен рок е на 18 и 19 ЈУНИ 2018 година, ВЕ ОЧЕКУВАМЕ !!!

ОТВОРЕН ДЕН УЧИЛИШТЕТО - 16 МАЈ 2018 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ ДЕВЕТООДДЕЛЕНЦИ, НА 16 МАЈ 2018 ГОДИНА, УЧИЛИШТЕТО ПОВТОРНО ЌЕ ГИ ОТВОРИ ВРАТИТЕ ЗА ИДНИТЕ СРЕДНОШКОЛЦИ. ДОЈДЕТЕ И ПОСЕТЕТЕ НЕ! ДОЈДЕТЕ И ВИДЕТЕ ГИ КАБИНЕТИТЕ КАДЕ СЕ ИЗВЕДУВА ПРАКТИЧНАТА И ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА, ВИДЕТЕ ЈА ОПРЕМЕНОСТА СО НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА, ОСТВАРЕТЕ НЕПОСРЕДНА КОМУНИКАЦИЈА СО НАСТАВНИОТ КАДАР И ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО РАЗЛИЧНИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ И УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО. БИДЕТЕ ДЕЛ ОД ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТИТЕ И ПОСЕТЕТЕ НЕКОЈА ЕВРОПСКА ЗЕМЈА, УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО МЕЃУНАРОДНАТА РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ СО ЗБРАТИМЕНОТО УЧИЛИШТЕ „СТАНИСЛАВА СТАШИЦА“ ОД НОВОГАРД, РЕПУБЛИКА ПОЛСКА, УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НАУЧНИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ПОСЕТЕТЕ ГИ РАЗЛИЧНИТЕ САЕМСКИ МАНИФЕСТАЦИИ. БИДИ И ТИ ДЕЛ ОД ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“! СЕ ГЛЕДАМЕ НА 16 МАЈ 2018 ГОДИНА! *(фотографиите се минатогодинешниот Отворен ден)

Отворен ден во ССОУ „Коле Неделковски“

18558949 10155435431009662_3741795261855483445_o

 

Деска училиштето на идните средношколци им престави што работат нивните врсници кои тука го продолжиле своето образование.
Со најразлични макети, шеми, практични вежби и друго, средношколците од ССОУ „Коле Неделковски“ се преставија пред деветодделенците од градот и околината.
Изборот на идното образование е значаен момент за секој основец. Училиштето нуди можност преку нагледност полесно да се совладаат наставните содржини а понатаму и се она што се совладало теоретски и практично да се потврди. 
Училиштето учествува во голем број на проекти, како што е ЕРАЗМУС+ преку кои нашите најдобри ученици од угостителската струка изведуваа практична настава во Шпанија, а учениците од машинската и електротехничката струка практичната настава ја изведуваа во Турција. Истотака седма година по ред се реализира ученичката размена со Р. Полска. А од почетокот на наредната учебна година учениците ќе го посетат збратимениот град Шербур во Р. Франција.
На отворениот ден свое преставување имаше и социјалниот партнер „БРАКО“ во кој секоја година се вработуваат голем број на наши ученици. Новина од минатата година е што „БРАКО“ организира обука за завршените ученици во летниот период (за чие времетраење учениците добиваат и одредена парична надокната) а најдобрите понатаму фирмата ги вработува.
Затоа идни средношколци нека Вашиот избор биде средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ затоа што вреди да се учи!

ОТВОРЕН ДЕН ВО ССОУ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“

 11012129 10153382328694662_1559795909781886431_n

Денеска, училиштето ги прими идните средношколци. Учениците од основните училишта од градот и околината се запознаа со образовните профили кои се изучуваат во ССОУ „Коле Неделковски“. Тие имаа прилика да ги видат кабинетите во кои се изведува наставата и опремата која ја користат учениците за изведување на теоретската и практичната настава. 
Во рамките на отворениот ден се одржа и изложба на автомобили и мотори во училишниот двор. Вљубениците во автомобилизмот имаа прилика да видат автомобили од различни генерации како и преработка на мотори. На сите учесници им беа доделени благодарници за учество а за „најсимпатичниот“ автомобил беше доделен пехар.
Машинска, електротехничка, сообраќајна и угостителско-туристичка струка се можностите за образование кои ги пружа ова училиште пред идните средношколци.

ИДНИ СРЕДНОШКОЛЦИ !!!!

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ НА ПРВИОТ УПИСЕН РОК НА 22 и 23 ЈУНИ 2015 година.

Повеќе...

Вие сте на: Home Отворен ден