KoleNedelkovski.edu.mk

Обраќање на Градоначалникот на Општина Велес

Градоначалникоот на Општина Велес им се обрати на присутните и на учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ кои престојуваат во Новогард, Р. Полска.

Вие сте на: Home Отворен ден Обраќање на Градоначалникот на Општина Велес