KoleNedelkovski.edu.mk

Отворен ден 29.05.2012

otvoren-den29-05-2012-naslovna

На ден 29 05 2012 година со почеток во 11.00 беше организирана и реализирана манифестацијата ОТВОРЕН ДЕН НА УЧИЛИШТЕТО во СРЕДНОТО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ Коле Неделковски во Велес. На мноштво штандови, во весела и пријатна атмосфера беше претставена образовната програма на Електротехничката,Машинската,Сообраќајната и Туристичко угостителската струка.Сите кабинети и училници, нагледни средства беа презентирани транспарентно.Посебно место во настанот кој го обележа овој ден е и ТЕЛЕМОСТОТ со збратименото училиште во Новогард Р.ПОЛСКА, училиштето Станислав Сташица, И ОВАА ГОДИНА ја прими групата на 15 најдобри ученици од нашето училиште во придружба на професорите Сашко Ѓоргов и Верица Анѓушева Ѓоргова.Размената СЕ СПРОВЕДУВА КАКО ДЕЛ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО.

 otvoren-den 1

otvoren-den 2

otvoren-den 3

otvoren-den 4

otvoren-den 5

otvoren-den 6

otvoren-den 7

otvoren-den 8

otvoren-den 9

otvoren-den 10

otvoren-den 11

otvoren-den 12

otvoren-den 13

otvoren-den 14

otvoren-den 15

otvoren-den 16

otvoren-den 17

otvoren-den 18

otvoren-den 19

otvoren-den 20

otvoren-den 21

otvoren-den 22

otvoren-den 23

otvoren-den 24

otvoren-den 25

otvoren-den 26

otvoren-den 27

otvoren-den 28

otvoren-den 29

otvoren-den 30

otvoren-den 31

Вие сте на: Home Отворен ден Отворен ден 29.05.2012