KoleNedelkovski.edu.mk

Отворен ден во ССОУ „Коле Неделковски“

18558949 10155435431009662_3741795261855483445_o

 

Деска училиштето на идните средношколци им престави што работат нивните врсници кои тука го продолжиле своето образование.
Со најразлични макети, шеми, практични вежби и друго, средношколците од ССОУ „Коле Неделковски“ се преставија пред деветодделенците од градот и околината.
Изборот на идното образование е значаен момент за секој основец. Училиштето нуди можност преку нагледност полесно да се совладаат наставните содржини а понатаму и се она што се совладало теоретски и практично да се потврди. 
Училиштето учествува во голем број на проекти, како што е ЕРАЗМУС+ преку кои нашите најдобри ученици од угостителската струка изведуваа практична настава во Шпанија, а учениците од машинската и електротехничката струка практичната настава ја изведуваа во Турција. Истотака седма година по ред се реализира ученичката размена со Р. Полска. А од почетокот на наредната учебна година учениците ќе го посетат збратимениот град Шербур во Р. Франција.
На отворениот ден свое преставување имаше и социјалниот партнер „БРАКО“ во кој секоја година се вработуваат голем број на наши ученици. Новина од минатата година е што „БРАКО“ организира обука за завршените ученици во летниот период (за чие времетраење учениците добиваат и одредена парична надокната) а најдобрите понатаму фирмата ги вработува.
Затоа идни средношколци нека Вашиот избор биде средното стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ затоа што вреди да се учи!

Вие сте на: Home Отворен ден Отворен ден во ССОУ „Коле Неделковски“