KoleNedelkovski.edu.mk

Обраќање на Градоначалникот на Општина Велес

Градоначалникоот на Општина Велес им се обрати на присутните и на учениците од ССОУ „Коле Неделковски“ кои престојуваат во Новогард, Р. Полска.

Дел од атмосферата во наставничка канцеларија

Градоначалник на Општина Велес, Директор на училиштето, гости од Полска, ученици - осмоодделенци, гости, .... тоа е дел од атмосферата која владееше во наставничката канцеларија.
Заменик директорот на училиштето „Станислава Стажица“ им се обрати на присутните гости.

Вие сте на: Home Отворен ден