KoleNedelkovski.edu.mk

Златен медал на Макинова за Андреј Михајлов од Коле Неделковски

kole-zlaten-medal-makinova

Во организација на Сојузот на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања на Македонија - СПАТУМ, по 34-ти пат во континуитет од 1980 година се организираше изложбата на пронајдоци, иновации, нови технологии, нови производи, технички унапредувања, индустриски дизајн, трговски марки и младинско креативно творештво МАКИНОВА 2013, придружено со 11-тата изложба на иновации, пронајдоци и идеи и чија цел е подобрување на животната средина - ЕКОНОВА 2013.

Повеќе на: Ти Реков Ми Рече

Вие сте на: Home Коле низ медиумите Златен медал на Макинова за Андреј Михајлов од Коле Неделковски