KoleNedelkovski.edu.mk

Наставни програми 2021

1 година 


- 1 година Автомеханичар

- 1 година Електротехничар Енергетичар

- 1 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

- 1 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

- 1 година Машински техничар за моторни возила

- 1 година Машински техничар 

- 1 година Техничар за компјутерско управување 

- 1 година Техничар за производно машинство

- 1 година Техничар за транспорт и шпедиција 

- 1 година Заварувач

- 1 година Келнер и Готвач


2 година 


- 2 година Автомеханичар

- 2 година Електротехничар Енергетичар

- 2 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

- 2 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

- 2 година Келнер и Готвач

- 2 година Машински техничар за моторни возила

- 2 година Машински техничар 

- 2 година Техничар за компјутерско управување 

- 2 година Техничар за производно машинство

- 2 година Техничар за транспорт и шпедиција 

- 2 година Заварувач


3 година 


- 3 година Електротехничар Енергетичар

- 3 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

- 3 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

- 3 година Автомеханичар

- 3 година Заварувач

- 3 година Келнер и Готвач

- 3 година Машински Техничар за моторни возила

- 3 година Машински Техничар

- 3 година Техничар за компјутерско управување

- 3 година Техничар за производно машинство

- 3 година Техничар за транспорт и шпедиција4 година 


- 4 година Автотехничар Мехатроничар

- 4 година Електротехничар Енергетичар

- 4 година Електротехничар за електроника и телекомуникации

- 4 година Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

- 4 година Хотелско туристички техничар

- 4 година Машински техничар 

- 4 година Машинско енергетски техничар

- 4 година Техничар за компјутерско управување 

- 4 година Техничар за транспорт и шпедиција


Вие сте на: Home Наставни програми 2021