Најнови новости

Настани

ССОУ „Коле Неделковски“ домаќин на годинешните Регионални натпревари организирани од страна на здружението на наставници по стручни предмети и раководните кадри од електротехничките, машинските и сообраќајните училишта на Република Северна ...