Донирана слика со ликот на Невена Ѓорѓиева Дуња

Донирана слика со ликот на Невена Ѓорѓиева Дуња, првата жена партизан.
Уште една слика стана дел од колекцијата на уметнички слики во ССОУ ,,Коле Неделковски”.
Сликата е донирана од Димовски Душан Трајче, потомок на Невена Ѓорѓиева Дуња.