Едукативен камп во природа

Дваесет и пет ученици од прва година при ССОУ “Коле Неделковски “ од Велес во периодот од 1 и 2 април 2023 година (сабота-недела) земаа учество на дводневниот камп кои се организираше во извидничкиот центар “Голозинци“ во Општина Чашка. На овој камп за учениците беа организирани спортски активности, игри од делот на неформалното образование, еколошки активности со што во целост беше исполнети времето на нивниот престој во природа. На овој камп десет учесници се вклучија и во изработката на цртежи на дрва со кумирчиња со што истите беа поставени во виртуелната шума на дрва кои истите беа испратени на еколошката платформа Боренка.мк, која помага во пошумувањето на опожарените подрачја во Република Македонија. За учесниците на овој камп беа организирани и две видео презентации на филмови преку кои на учесниците им беше претставено младинското и скаутското организирање во Велес, Македонија и Светот. Учесниците се запознаа и со живот и престој во природа, но и со подготовна на храна во природа. Со реализацијата на овој камп учениците при ССОУ “Коле Неделковски“ од Велес се стекна со спортски вештини за престој во природа. Кампот во целост го водеше професорот по спорт и спортски активности м-р Ангелче Гушев.