Еколошка акција за садење дрва во близина на езеро Младост

На покана на Општина Велес а во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и ЈП Национални шуми, ССОУ„Коле Неделковски“ учествуваше во еколошка акција за садење дрва во близина на езеро Младост. Во еколошката акција учествуваа Марко Ѓорѓиев и Филип Танчев ученици во 2-7 паралелка и професор Златко Здравковски.
Ние се грижиме за природата , грижете се и вие!!!