ЕРАЗМУС +

Учениците пристигнаа во кампусот за обука во Барцелош, Португалија.