Започнати подготовките за општинските натпревари во Одбојка (ж) и Кошарка (м) во спортската сала на училиштето под менторство на проф. Златко Здравковски

Започнати подготовките за општинските натпревари во Одбојка (ж) и Кошарка (м) во спортската сала на училиштето под менторство на проф. Златко Здравковски