Извештај од општинскиот натпревар за сообраќајната струка – техничар за транспорт и шпедиција

На ден 08.02.2023 година во рамките на сообраќајната струка – техничар за транспорт и шпедиција се одржа општинскиот натпревар каде активно учество земаа десет ученика од 3-5 паралеката ттш и покажаа солидни резултати и тоа 1. место Мартина Стеваноска (72 поени), 2. место Мартин Камчев (66) и 3.место Марта Костова (63 поени).