Камп на иновации во организација на Junior Achievement Macedonia

Во хотел Гарденија во Велес од 04 – 06.10.2022 година се одржува камп на иновации во организација на Junior Achievement Macedonia. На кампот првпат учествуваат 8 ученици од ССОУ „Коле Неделковски“ и тоа: Виктор Павлов и Димитриј Бојчев од 4-7, Филип Таневски од 3-6 и Бојан Јанкова, Антонио Ристовски, Благица Видева, Виктор Пешов, Симона Антониевска од 3-7 паралелка под менторство на професорите Елена Јосифоска и Горан Богоевски.
Денеска учениците ја следеа обуката за циркуларна економија и избор на тема и идеја за развивање на сопствен бизнис.
Во текот на утрешниот ден ќе се одржи натпревар во групи.