Учениците од образовните профили келнер и готвач можност за вработување ќе најдат во сите угостителски објекти (ресторани, мензи, кафулиња, хотели и др.).