Контакт детали

Име на училиштето: Средно стручно општинско училиште „Коле Неделковски“  Велес

Адреса на училиштето: Улица Андон Шурков бр. 4а, 1400 Велес, Република Македонија

Телефони: Тел.централа: ++389 (0) 43 231 446 , Факс: ++389 (0) 43 235 086

 

GPS КООРДИНАТИ НА УЧИЛИШТЕТО: 41.7193° N, 21.7631° E

Градот Велес се наоѓа во централното подрачје на Република Македонија на главниот магистрален пат што ги поврзува северната и јужната граница на државата, 50 километри јужно од главниот град Скопје.

Училиштето за средно образование “Коле Неделковски” е лоцирано во индустриската зона на градот. Пристапот до училиштето е можен од неколку патни правци (два од Скопје и еден од Гевгелија) како што е покажано на картата.

Пристапот од Скопје означен во горниот централен дел на картата го означува првото исклучување од магистралниот пат во правец Скопје-Гевгелија.

Означениот пристап од Гевгелија е валиден во услови на исклучување од магистралниот пат во правец Гевгелија-Скопје на првиот знак за Велес. Во спротивно важечки е пристапот од Скопје означен во горниот десен агол од картата.