Марија Тодоровска од 4-2 клас го освои третото место

По повод литературен конкурс за патронен празник на СОУ Гимназија ,,Кочо Рацин” нашата ученичка Марија Тодоровска од 4-2 клас го освои третото место. Честитки до сите наградени и честит јубилеј 165 години гимазиско образование во Велес.