Меѓународен on-line квиз натпревар по информатика „Знаење и меморија“

Меѓународен on-line квиз натпревар по информатика „Знаење и меморија“ помеѓу збратимените училишта ССОУ „Коле Неделковски“ од Велес, Република Македонија и Техничка школа од Власотинце, Република Србија.
Квиз натпреварот беше од забавен карактер и имаше за цел да ги зближи учениците од овие две збратимени училишта.
СИТЕ СМЕ ПОБЕДНИЦИ !