Монтажа на држачи (прохром) со гумена влошка прицврстени со лептир навртка М8

Монтажа на држачи (прохром) со гумена влошка прицврстени со лептир навртка М8